Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:752010
 

Kalendár súťaží 2015/16

Kalendár športových súťaží - 2015/2016 ZŠ, SŠ

Dátum Názov Miesto konania

23.09.

7.10.
8.10.
13.10.
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.
26.10.
27.10.

Cezpoľný beh OK Ch,D  ZŠ, SŠ

OK  Stolný tenis ZŠ a SŠ
OK  Bedminton ZŠ a SŠ
OK Futsal Ch SŠ / halový /
OK  Veľký Futbal Ch SŠ
OK  Floorbal CH, D  ZŠ
OK Maratón aerobik SŠ
OK  Futsal CH, D  ZŠ
OK Floorbal Ch,D nomin SŠ
RK Veľký Futbal Ch SŠ

PKO Trnovce

ZŠ Šturova My
GYM My
ŠH Spartak My
TJ Spartak My / UT
GYM My
GYM My / ŠH
GYM My / ŠH
GYM My
TJ Spartak My / UT

18.11.
19.11.
24.11.
25.11.
30.11.
do 30.11.

OK Volejbal CH, D  SŠ 
OK Volejbal CH, D  ZŠ
OK Basketbal CH, D ZŠ 
OK Basketbal CH, D SŠ
OK Vybíjaná 1.-4. ZŠ koeduk
OK Futsal CH ZŠ

ŠH Spartak My
ŠH Spartak My
ŠH My / ZS Viest My
GYM My / ŠH
ZŠ Viestova My
ŠH Spartak My

21.1.
RK Basketbal SŠ  D 
Gym My

4.2.
5.2.
10.2.
11.2.
17.2.

RK Basketbal ZŠ  D 
RK Basketbal ZŠ Ch 
KK Basketbal SŠ D 
RK Volejbal CH ZŠ
KK Basketbal D ZŠ

ŠH Spartak My
ŠH Spartak My
ŠH Myjava / GYM
ŠH Spartak My
ŠH Stará Turá

8.- 9.3.
10.3.

OK Jednota COOP CH,D ZŠ 
RK Vybíjaná ZŠ D

ZŠ Štúrova My / UT
ZŠ Viestova My

14.4.
20. 4.
26. 4.
RK Vybíjaná D ZŠ
OK Školský pohár CH ZŠ
RK Šk. pohár Malý Futbal ZŠ Ch, D

ZŠ Viestova / ŠH My
ŠH Myjava / UT
ŠH Myjava / UT

3.5.
5.5.
do 15.5.

RK Jednota COOP CH,D ZŠ
OK Mc Donald Cup Futbal Ch, D
Atletika OK Ch, D ZŠ

ZŠ Viestova / ŠH My
ZŠ Štúrova My / UT
ZŠ Brezová pod Brad.

do 15.6.
OK Atletické hry I.stup. CH,D ZŠ
ZŠ Viestova
 

Plán mesiaca

Plán január 2020

3. 1.   Prázdninový futbalový turnaj pre deti a mládež, ŠH  8,30 hod.

4. 1.   Trojkráľový šachový turnaj pre deti aj dospelých, CVČ 10,00 hod.

10. 1.   Koncert Meluzína , CVČ 19.30 hod.

15. 1.   Olympiáda v Anglickom jazyku ZŠ , CVČ  8.30 hod.

16. 1.   Olympiáda v Nemeckom jazyku ZŠ, CVC  8.30 hod.

17. 1.   Florbal SŠ Ch,D - okresné kolo, SPŠ  8.30 hod

18. 1.   Šachova liga, CVČ  9.00 hod.

20. 1.   Volejbal Ch  SS – krajské kolo, ŠH  9.00 hod.

21. 1.   Basketbal  Ch,D  SS – regionálne kolo, SPŠ  8.30 hod.

26. 1.   Šachova liga, CVČ  9.00 hod.

28. 1.   Šaliansky Maťko – okresné kolo, ZUŠ  8.30 hod.

Vybíjaná  D  ZS – regionálne kolo, ŠH  8.00 hod.

29. 1.   Matematická olympiáda ZŠ 5,9.ročník, CVC  8.30 hod.

Meniny má:
Dnes 29.01. : Ema
Zajtra 30.01. : Emil