Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1158157
 
Plán máj 2023
Prílež. činnosť - Mesačné plány

2. 5. Hádankár , CVČ 14.00 hod.

3. 5. Vybíjaná - regionálne kolo, ŠH  8.30 hod.

4. 5. McDonald futbal ZŠ 1.-4.roč - okresné kolo, UT Spartak 8.30 hod.

5. 5. Volejbal mix Ch, D – krajské kolo SŠ, SPŠ  8.30 hod.

Návšteva Max kino pre deti ZŠ Šturova MY , odchod 9.30 hod.7

9. 5. Zasadnutie mládeže - Diskusné forum, Mestský úrad 15.30 hod.

10. 5. PC kurz pre seniorov , CVČ 9.00 hod.

11. 5. Atletika ZŠ - okresné kolo, ZŠ Brezová p.Br.  8.30 hod.

12. 5. Stolno-futbalový turnaj, CVČ 14.00 hod.

17. 5. Deň matiek -  vystúpenie mažoretiek, MŠ SNP  15.30 hod.

19. 5. Stolno-futbalový turnaj, CVČ 14.00 hod.

23. 5. Deň matiek -  vystúpenie mažoretiek, MŠ SNP  15.30 hod.

26. 5. Spoločenské správanie a stolovanie -  kvíz, CVČ 14.00 hod.

27. 5. Cyklo súťaž -  Myjavský biker 2023 , PKO Trnovce 14.00 hod.

 

Plán mesiaca

Plán jún 2023

3. 6.    Deň Detí / Wannado - JOJka v meste /, za katolíckym kostolom, 10.00 hod.

7. 6.    Milionár - zábavno vedomostná súťaž, CVČ 14,30 hod.

8. 6.    Kvíz slušného správania, CVČ 13.30 hod.

13. 6.    Maľovanie obnova múrov mesta, 8.30 hod.

14. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

15. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

22. 6.    Stolnotenisový turnaj, CVČ 14.00 hod.

27. 6.    Atletické hry I. stupeň ZŠ - okresné kolo, areál ZŠ Viestova 8,30 hod.

28. 6.    Burza detského oblečenia, CVČ 10.00-17.00 hod.

Pripravované aktivity na prázdniny:

3. - 7. 7.   Prímestský tábor  I. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 60,-€

10. - 14. 7.   Prímestský tábor  II. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 75,-€

23. - 30. 7.   Pobytový tábor: Dubník Javorinka,  Stará Turá  225,-€

14. - 18. 8.   Prímestský tábor  III. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod.,  75,-€

21. - 25. 8.   Prímestský tábor  IV. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 75,-€

Meniny má:
Dnes 09.06. : Stanislava
Zajtra 10.06. : Margaréta