Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1047667
 

Rozvrh hodin 2021-22

Deň

od - do Záujmový krúžok Miesto Vedúci
Pondelok

 

12.00 – 14.00
13.00 – 16.00
14.45 – 15.45
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
17.00 – 19.00
18.00 – 20.00
19.00 – 20.00

Anglicky jazyk MŠ
Klubové aktivity @ internet

Zvieratka pre verejnosť
Futbal D ZŠ
Tvorivý - Detský Domov
Brušné tance
Loptové hry
Joga

MŠ SNP
CVČ

CVČ
ŠH
DeD
CVČ
SPŠ
CVČ

Klvačová M. ext.
Duga M.
Dugová V.
Neveďalová I. ext.
Dugová V.
Ďuríšková R. ext.
Petrášova A. ext.
Bartovicová Z.ext.

Utorok

13.00 – 16.00
13.30 – 15.45
14.30 – 16.00
14.15 – 16.30
16.00 – 17.30
16.30 – 18.30
17.45 – 18.30
18.00 – 19.30

Klubové aktivity @ internet
Studená kuchyňa 
Šachový ZŠ
Floorbalový ZŠ
Tvorivý - Detský Domov
Volejbal ZŠ  
Zvieratka pre verejnosť
Spectar/Sebaobrana

CVČ  
CVČ
CVČ
SPŠ
DeD 
ŠH / VH
CVČ
CVČ

Duga M
Dugová V.
Perička P. ext.

Kollár I. ext.
Dugová V.
Valo D. ext.
Dugová V.
Vydarený P. ext.

Streda

 

13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
15.15 – 17.15
16.30 – 18.30
18.00 – 20.00
19.00 – 20.30

Klubové aktivity @ internet
Zvieratka pre verejnosť
Zvieratkový/Stud.kuchyňa
Volejbal ZŠ
Kondič. kulturistika
Joga

CVČ
CVČ
CVČ
ŠH / MH
SPŠ 
CVČ

Duga M.
Dugová V.
Tomič/Vachu/Dugo
Valo D. ext.
Viselkova D. ext.
Bartovicova Z. ext.

Štvrtok

 

09.15 – 11.15
13.00 – 15.00
13.00 – 16.00
14.15 – 16.15
15.15 – 17.15
16.00 – 18.00
16.30 – 18.30
17.30 – 19.30

Zvieratkový /Tvorivý - DSS
Zvieratka pre verejnosť
Klubové aktivity @ internet
Výtvarný atelier ZŠ
Zvieratkový/
Stud.kuchyňa
Futbal D ZŠ
Volejbal ZŠ
Country tance  *

CVČ 
CVČ
CVČ 
CVČ
CVČ 
ŠH 
ŠH /MH
CVČ

Dugová V.

Dugová V.
Duga M
Buzikova V. ext.
Tomič/Vachu/Dugo
Neveďalová I ext.
Valo D. ext.
Boorová L. ext *

Piatok

 

12.00 – 14.00
13.00 – 16.30
13.30 – 15.30
15.30 – 17.30
18.00 – 19.30

Anglicky jazyk MŠ
Klubové aktivity @ internet
Tvorivý / Aranžersky
Zvieratká pre verejnosť
Spectar/Sebaobrana

MŠ SNP
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ

Klvačová M. ext.
Duga M.
Dugova V.
Dugova V.
Vydarený P. ext.

Sobota

09.00 – 17.00
14.00 – 18.00

Tried.hodiny netrad 1x mes
Filmová pátračka /verejnosť 2x 
CVČ

CVČ

Tomičová J.

Tomič/Vachulová

* od novembra

07.00 – 08.00  09.30 – 11.30 13.30 – 15.30 13.30 – 17.00
12.30 – 14.30 14.15 – 15.15 16.00 – 18.00
16.00 – 18.00 18.00 – 20.00
 

Plán mesiaca

Plán september 2022

Agitácia členov krúžkov do ZÚ

Krúžková činnosť bude zahájená od  19. 9. 2022

Organizácia a plán športových a vedomostných súťaží 2022/2023

Meniny má:
Dnes 27.09. : Cyprián
Zajtra 28.09. : Václav