Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1047678
Hlavná stránka/Novinky

Novinky

Plán predmetových olympiád 2020-21

Napísal Service 01.02.10

Forma realizácie Okresných Kôl :  dištančnou /prezenčnou formou podľa podmienok

 

26. 11.2020    Technická olympiáda OK

27. 11.2020    Slovenský jazyk a lit. – olympiáda OK

 

13. 1. 2021      Anglický jazyk – olympiáda OK

20. 1. 2021      Nemecký jazyk – olympiáda OK

27. 1. 2021      Matematická olympiáda Z 9 OK

 

5. 2. 2021      Geografická olympiáda  E-G OK

8. 2. 2021      Biologická olympiáda C OK

11.2. 2021     Dejepisná olympiáda OK

 

17. 3. 2021      Fyzikálna olympiáda E, F  OK

31. 3. 2021      Matematická olympiáda Z 6,7,8  OK

 

8. 4. 2021        Biologická olympiáda E  OK

13. 4. 2021      Pytagoriáda P 3,4,5  OK

14. 4. 2021      Pytagoriáda P 6,7,8  OK

20. 4. 2021      Biologická olympiáda  D  OK

 

7. 6. 2021      Hurbanov pamätník OK

Last Updated on Wednesday, 14 July 2021 08:05
 

PF 2021

Napísal spravcawebu 16.12.20

pf_2021

Last Updated on Wednesday, 16 December 2020 13:41
 

Oznam preventívneho opatrenia

Napísal spravcawebu 12.10.20

Vážení rodičia, deti

Na základe výsledkov rokovaní krízového  štábu a Ministerstva školstva SR bude školské zariadenie od 12.10.2020 ZATVORENÉ do odvolania !!!

Sledujte prosím ďalšie pokyny na našej WEB stránke. Verím, že tento stav nepotrvá dlho a my sa budeme môcť čoskoro opäť stretnúť...

Last Updated on Monday, 12 October 2020 07:42
 

Celoplošné testovanie

Napísal spravcawebu 28.10.20

v sobotu, 31. októbra 2020 a v nedeľu, 1. novembra 2020 bude aj CVČ obvod č.4 odberové miesto v čase od 7.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 22.00 h

v sobotu, 7. novembra 2020 a v nedeľu, 8. novembra 2020 od 8.00 h do 20.00 h bude opäť prebiehať druhé kolo testovania

https://myjava.sk/mesto/aktuality/1742-celoplosne-testovanie-je-schvalene-so-zmenou-casu

Last Updated on Saturday, 07 November 2020 12:20
 

Otvorenie školského roka 2020/21

Napísal spravcawebu 29.08.20

CVČ Myjava otvára svoje brány pre malých i veľkých od 2.septembra 2020. Záujmová činnosť zatiaľ nebude možná -  možnosť prihlásiť sa do ZU denne do 17.hod.

Krúžky začnú pracovať od 5.októbra 2020. Ponuku krúžkov aj rozvrh nájdete v sekcii záujmové krúžky. - rozvrh hodín. Účastníci záujmových činností musia odovzdať vyhlásenie, ktoré nájdu tu:

Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ pre školský rok 2020/2021 upravuje Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Žiadame všetkých účastníkov záujmovej činnosti  o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení

 

Pokyny pre rodičov a členov Záujmových útvarov

 

  • vstup a pobyt v Centre voľného času (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • pri vstupe do prevádzky je každý povinný aplikovať si dezinfekciu na ruky,
  • zákonný zástupca, alebo plnoletý člen ZÚ je povinný priniesť na prvé stretnutie Vyhlásenie o bezinfenkčnosti.
  • člena záujmového útvaru môže v budove CVČ sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca, odporúčame, aby v priestoroch CVČ zotrval iba nevyhnutný čas,
  • ak člen ZÚ v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú,
  • vedúci záujmového útvaru zváži použitie rúška u členov podľa charakteru činnosti ZÚ,
  • všetci členovia ZÚ sú povinní riadiť sa aktuálnymi pokynmi vedúceho ZÚ.

 

Pokyny boli vydané v súlade s Usmernením pre CVČ MŠVVaŠ zverejnených na stránke  ministerstva zo dňa 18. 9. 2020, na základe manuálu – Organizácia podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 zo dňa 16. 9. 2020 a pokynov ÚVZ SR vychádzajúc z Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7311/2020 s účinnosťou od 18. 09. 2020

Vzťahujú sa na začiatok realizácie pravidelného záujmového vzdelávania, ktoré je ukotvené vo Výchovnom programe CVČ na školský rok 2020/2021 a budú trvať do odvolania, resp. aktualizácie pokynov príslušných orgánov.

 

V Myjave, 30. 9. 2020                                                      Mgr. Mário  D u g a

riaditeľ CVČ

Last Updated on Thursday, 01 October 2020 14:50
 

Ponuka záuj. krúžkov 2020/21

Napísal spravcawebu 31.08.20

Vážení rodičia,                                                                                                            vzhľadom na zmenu banky uvádzame nový príjmový účet na platby za ZÚ :                             SK50 0900 0000 0051 6809 6926   -   banka SLSP

ponuka_zu_2020-21

Last Updated on Monday, 14 September 2020 13:11
 

Oznam : Rada školy pri CVČ

Napísal spravcawebu 18.09.20

Dňa 30.9.2020 o 16:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy v CVČ

/  Bližšie informácie k Rade školy v sekcií :  Rada školy /

Last Updated on Wednesday, 30 September 2020 13:57
 
5 / 87

Plán mesiaca

Plán september 2022

Agitácia členov krúžkov do ZÚ

Krúžková činnosť bude zahájená od  19. 9. 2022

Organizácia a plán športových a vedomostných súťaží 2022/2023

Meniny má:
Dnes 27.09. : Cyprián
Zajtra 28.09. : Václav