Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1213779
Hlavná stránka/Novinky

Novinky

Školské šport. súťaže ZŠ a SŠ 2021-22

Napísal spravcawebu 11.10.21

Last Updated on Monday, 11 October 2021 15:49
 

Ponuka záujmových krúžkov 2021-22

Napísal spravcawebu 27.08.21

Ahoooojte milí rodičia aj deti, študenti :)

Chceme Vás osloviť s ponukou záujmových krúžkov ktoré od septembra budú opäť pokračovať pod CVČ aj s prihliadnutím na aktuálnu situáciu Covid semaforu:  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

Prihlásiť sa môžete s vypísanou prihláškou buď mailom, alebo osobne.  Tešíme sa na Vás :)

príjmový účet na platby za ZÚ :  SK50 0900 0000 0051 6809 6926   -   banka SLSP

florbal_zuponuka_2021-22

Last Updated on Thursday, 04 November 2021 21:24
 

Pokyny k testovaniu počas letnej táborovej činnosti

Napísal spravcawebu 25.06.21

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí podľa §25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné, aby boli pri nástupe na tábory splnené nasledujúce podmienky :

POBYTOVÝ TÁBOR

V zmysle záverov zasadnutia epidemiologického konzília Ústredného krízového štábu zo dňa 17.6.2021 bolo prijaté rozhodnutie o nutnosti testovania detí pred vstupom na zotavovacie podujatie.

Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

 • a)   ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • b)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • c)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • d)    ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • e)    ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • f)     do 10 rokov veku.

Podrobnosti týkajúce sa úhrady za laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19  stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR.

Povinná dokumentácia pobytového tábora:

 • Negatívny RP-PCR test k nahliadnutiu pri nástupe do tábora
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

 

 • Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Tlačivá povinnej dokumentácii pre zefektívnenie nástupu v prvý deň tábora je možnosť doniesť už vypísané

Celé znenie usmernenia nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf

Last Updated on Friday, 25 June 2021 14:54
 

Projekt MiniZOO v TESCO

Napísal spravcawebu 10.06.21

Vážení priatelia

Po celkovom zrátaní všetkých žetónov sme sa stali oficiálnymi víťazmi projektu ktorým vďaka spoločnosti Tesco budeme môcť zariadiť a zdokonaliť našu miniZOO aj pre Vaše deti a ponúknuť im nezabudnuteľný zážitok medzi našimi malými zvieratkami. Vážime si každý Váš hlas a Vám všetkým ktorí ste nás podporili patrí naša obrovská vďaka.

S pozdravom CVČkari :)

 

Centrum voľného času Myjava sa zapojilo do ďalšej výzvy grantového programu spoločnosti TESCO a prihlásilo doň projekt z názvom MiniZOO v CVČ Myjava. Jeho cieľom je vylepšiť, otvoriť a sprístupniť priestory so zvieratami pre širšiu verejnosť. Pre mamičky s deťmi, mládež, seniorov, zdravotne znevýhodnených občanov, a to celoročne, ideálne každý deň v presne stanovenom čase. V dopoludňajších hodinách by zasa MiniZOO slúžila základným a materským školám na spestrenie hodín biológie, prvouky či prírodovedy. Aby sa tento zámer podarilo zrealizovať, treba zaň v predajni TESCO hlasovať.

A to v období od 14. júna do 11. júla 2021 prostredníctvom žetónov, ktoré zákazníci dostanú po nákupe pri pokladni a vhodia ich do osudia tomu súťažnému projektu, ktorý sa im najviac páči. Prečo teda hlasovať práve za MiniZOO v myjavskom CVČ? Preto, aby...:

 • ... ste mohli mať priamy kontakt so zvieratami, keďže nie každý má podmienky a možnosti na chov zvierat doma,
 • ... ste nemuseli cestovať ďaleko, ak chcete vidieť a byť v kontakte s exotickými zvieratami,
 • ... ste mali kde tráviť voľný čas s deťmi aj v prípade nepriaznivého počasia,
 • ... si deti vytvárali pozitívny vzťah k zvieratám a prírode,
 • ... sa deti i dospelí učili zodpovednosti a empatií,
 • ... sa mohli deti zo škôl učiť biológiu, prírodovedu a prvouku zážitkovou formou, pretože ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

Prosíme vás o podporu, aby sa nadšencom a pedagógom z CVČ Myjava podarilo tento projekt aj zrealizovať a rozšírila sa tak ponuka možností na trávenie voľného času i vzdelávania v našom meste a regióne. Budeme vám vďační za každý hlas i za sprostredkovanie tejto informácie vašim blízkym a priateľom. Ďakujeme!

minizoo_myjava

Last Updated on Monday, 11 October 2021 15:17
 

Prímestské tábory 2021

Napísal spravcawebu 13.04.21

Max počet 35 :  Počet voľných miest v turnusoch :    1-  0   2-  0   3-  0    4-  0

primestsky_tabor_21

Last Updated on Monday, 11 October 2021 15:13
 

Pobytový UFO tábor 2021

Napísal spravcawebu 13.04.21

pobytovy_tabor_21

Last Updated on Monday, 11 October 2021 15:14
 

Plán júl - august 2021

Napísal spravcawebu 14.07.21

 

 

Last Updated on Thursday, 04 November 2021 21:10
 
9 / 92

Plán mesiaca

Plán jún 2023

3. 6.    Deň Detí / Wannado - JOJka v meste /, za katolíckym kostolom, 10.00 hod.

7. 6.    Milionár - zábavno vedomostná súťaž, CVČ 14,30 hod.

8. 6.    Kvíz slušného správania, CVČ 13.30 hod.

13. 6.    Maľovanie obnova múrov mesta, 8.30 hod.

14. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

15. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

22. 6.    Stolnotenisový turnaj, CVČ 14.00 hod.

27. 6.    Atletické hry I. stupeň ZŠ - okresné kolo, areál ZŠ Viestova 8,30 hod.

28. 6.    Burza detského oblečenia, CVČ 10.00-17.00 hod.

Pripravované aktivity na prázdniny:

3. - 7. 7.   Prímestský tábor  I. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 60,-€

10. - 14. 7.   Prímestský tábor  II. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 75,-€

23. - 30. 7.   Pobytový tábor: Dubník Javorinka,  Stará Turá  225,-€

14. - 18. 8.   Prímestský tábor  III. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod.,  75,-€

21. - 25. 8.   Prímestský tábor  IV. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 75,-€

Meniny má:
Dnes 25.09. : Vladislav
Zajtra 26.09. : Edita