História

Centrum voľného času v Myjave, začalo oficiálne písať svoju históriu k 1.9.1997 zaradením do siete škôl a školských zariadení pod aktuálnym označením. Jeho história však siaha podstatne ďalej do čias éry pôsobenia Domov pionierov a mládeže, ktoré malo sídlo na Moravskej ul. /miestna časť Kopánka/ v ktorej strávilo veľkú časť svojho pôsobenia. Po určitom čase muselo zariadenie priestory opustiť vzhľadom na to že sa do nich nasťahovala Osobitná škola, a presťahovalo sa do priestorov školy na ul. Viestovej, v peknom prostredí Pakanského kopca. Tu pracovalo už ako detašované pracovisko CVČ Senica, pod označením Stredisko voľného času. V tej dobe sa dokončovali novo otvorené priestory pavilónov v lokalite Hoštáky ktoré boli postavené pre Materskú škôlku. V jednom z nich sa vytvorili priestory i pre naše zariadenie spolu s odborom školstva a mládeže. Ani tu sa však nezdržalo dlho, vzhľadom na úsporné opatrenia s financovaním budov a klesajúci počet detí sa presťahovala do priestorov Hoštáky ďalšia Materská škôlka. CVČ sa vrátilo opäť na ZŠ Viestova. Po roku a pol vzhľadom na rozhodnutie o zrušení ZŠ Jablonská, ktorá našla vo väčšej miere priestory na spomínanej škole sme sa opäť presťahovali. Tentokrát do priestorov Kultúrneho domu SD, kde sme pôsobili takmer 3 roky. Od novembra 2006 sme sa presťahovali do novoprerobených priestorov bývalej kotolne na Dolnej štvrti pod označením klub Oskara Nenudu


Čo sa týka obsahu činnosti, počas rokov svojho trvania sa činnosť orientovala predovšetkým na deti školopovinné. Postupom času sa však činnosť orientovala aj na predškolákov, spoločné aktivity rodičov s deťmi ale i mládež nad 15 rokov. Množstvo záujmových útvarov, ktoré tu za celé obdobie vznikalo a zanikalo, navštevovali stovky detí. Desiatky vedúcich záujmových útvarov sa venovali deťom vo svojom voľnom čase a túto prácu mnohí vykonávali aj dobrovoľne.

Plynutím času sa vyprofilovalo smerom ku kultúre a športu. Nie je to dané len odbornosťou zamestnancov, ale aj priestorovými materiálnymi možnosťami. Nemalú pozornosť venujeme aj počítačovej gramotnosti s vybudovanou počítačovou miestnosťou.

Dobré meno CVČ šíri i súbor mažoretiek, ktoré sa podarilo rozšíriť o najmladšie účastníčky pôsobiace vo všetkých materských škôlkach Myjavy. Zapájame sa do projektu Hodiny deťom pre sociálne slabšie vrstvy detí a mládeže v lokalite Trokanova . Vykonávame priamu činnosť formou záujmových krúžkov a príležitostnú činnosť formou aktivít v oblasti športu a kultúry, venujeme pozornosť i príprave a realizácii okresných kôl športových súťaží v rámci Slovenskej asociácií športu na školách a vedomostným olympiádam, v rámci myjavského okresu. 

Súčasťou našej práce je aj prázdninová činnosť, ktorú predovšetkým orientujeme na "veľké" prázdniny, t.j. trvajúce týždeň a viac. Medzi rodičmi sú veľmi obľúbené prímestské tábory, ktoré robíme počas letných prázdnin spolu s pobytovými tábormi, ktoré už majú svojich skalných účastníkov a radi sa k nám vracajú.

Medzi stabilné akcie patrí – Vianočný šachový turnaj, Silvestrovský hokejový turnaj na ľade, Celomestský stolnotenisový, futbalový, volejbalový či hokejbalový turnaj, Diskotéky, Streetball, Šarkaniáda, Veľkonočné aktivity, Cyklistické preteky v PKO Trnovce,  Mikuláš a Deň detí....ktoré spoluorganizujeme s inými organizáciami - Mestom Myjava, Kultúrnym domom S. Dudíka , školami a inými organizáciami...

 

Plán mesiaca

Plán jún 2019

1. 6.    Deň Detí / Mesto Myjava, Dom kultúry /, PKO Trnovce, 10.00 hod.

Vystúpenie pre OPCHCH  – Mažoretky MŠ , Spoločenský dom Myjava  16.00 hod.

4. 6.    Milionár - zábavno vedomostná súťaž, CVČ 14,30 hod.

7. 6.    Aktivity a maľovanie na tvár , Spartak Myjava 13.00 hod.

11. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

12. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

13. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

14. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

Bojná - Ranč pod Babicou – prespávačka, odchod 15.30 hod.

19. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

20. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

22. 6.    Workshop MFF, PKO Trnovce 15.00 hod.

24. 6. - 3. 7. Burza letného oblečenia CVČ 9.00 – 16.00 hod.

26. 6.    Atletické hry I. stupeň ZŠ - okresné kolo, areál ZŠ Viestova 8,30 hod.

27. 6.    Stolno-futbalový turnaj, CVČ 14.00 hod.

29. 6.    Športove hry SZTP , CVČ 10.hod.    

 

Pripravované aktivity na prázdniny:

 

8. - 12. 7.   Prímestský tábor  I. turnus, CVČ  8.00 - 16.30 hod., cena  45,- Eur

15. - 19. 7.   Prímestský tábor  II. turnus, CVČ  8.00 - 16.30 hod., cena  45,- Eur

19. - 26. 7.   Pobytový tábor: Skalka pri Kremnici, cena  165,- Eur

19. - 23. 8.   Prímestský tábor  III. turnus, CVČ  8.00 - 16.30 hod., cena  45,- Eur

Meniny má:
Dnes 22.08. : Tichomír
Zajtra 23.08. : Filip