História

Centrum voľného času v Myjave, začalo oficiálne písať svoju históriu k 1.9.1997 zaradením do siete škôl a školských zariadení pod aktuálnym označením. Jeho história však siaha podstatne ďalej do čias éry pôsobenia Domov pionierov a mládeže, ktoré malo sídlo na Moravskej ul. /miestna časť Kopánka/ v ktorej strávilo veľkú časť svojho pôsobenia. Po určitom čase muselo zariadenie priestory opustiť vzhľadom na to že sa do nich nasťahovala Osobitná škola, a presťahovalo sa do priestorov školy na ul. Viestovej, v peknom prostredí Pakanského kopca. Tu pracovalo už ako detašované pracovisko CVČ Senica, pod označením Stredisko voľného času. V tej dobe sa dokončovali novo otvorené priestory pavilónov v lokalite Hoštáky ktoré boli postavené pre Materskú škôlku. V jednom z nich sa vytvorili priestory i pre naše zariadenie spolu s odborom školstva a mládeže. Ani tu sa však nezdržalo dlho, vzhľadom na úsporné opatrenia s financovaním budov a klesajúci počet detí sa presťahovala do priestorov Hoštáky ďalšia Materská škôlka. CVČ sa vrátilo opäť na ZŠ Viestova. Po roku a pol vzhľadom na rozhodnutie o zrušení ZŠ Jablonská, ktorá našla vo väčšej miere priestory na spomínanej škole sme sa opäť presťahovali. Tentokrát do priestorov Kultúrneho domu SD, kde sme pôsobili takmer 3 roky. Od novembra 2006 sme sa presťahovali do novoprerobených priestorov bývalej kotolne na Dolnej štvrti pod označením klub Oskara Nenudu


Čo sa týka obsahu činnosti, počas rokov svojho trvania sa činnosť orientovala predovšetkým na deti školopovinné. Postupom času sa však činnosť orientovala aj na predškolákov, spoločné aktivity rodičov s deťmi ale i mládež nad 15 rokov. Množstvo záujmových útvarov, ktoré tu za celé obdobie vznikalo a zanikalo, navštevovali stovky detí. Desiatky vedúcich záujmových útvarov sa venovali deťom vo svojom voľnom čase a túto prácu mnohí vykonávali aj dobrovoľne.

Plynutím času sa vyprofilovalo smerom ku kultúre a športu. Nie je to dané len odbornosťou zamestnancov, ale aj priestorovými materiálnymi možnosťami. Nemalú pozornosť venujeme aj počítačovej gramotnosti s vybudovanou počítačovou miestnosťou.

Dobré meno CVČ šíri i súbor mažoretiek, ktoré sa podarilo rozšíriť o najmladšie účastníčky pôsobiace vo všetkých materských škôlkach Myjavy. Zapájame sa do projektu Hodiny deťom pre sociálne slabšie vrstvy detí a mládeže v lokalite Trokanova . Vykonávame priamu činnosť formou záujmových krúžkov a príležitostnú činnosť formou aktivít v oblasti športu a kultúry, venujeme pozornosť i príprave a realizácii okresných kôl športových súťaží v rámci Slovenskej asociácií športu na školách a vedomostným olympiádam, v rámci myjavského okresu. 

Súčasťou našej práce je aj prázdninová činnosť, ktorú predovšetkým orientujeme na "veľké" prázdniny, t.j. trvajúce týždeň a viac. Medzi rodičmi sú veľmi obľúbené prímestské tábory, ktoré robíme počas letných prázdnin spolu s pobytovými tábormi, ktoré už majú svojich skalných účastníkov a radi sa k nám vracajú.

Medzi stabilné akcie patrí – Vianočný šachový turnaj, Silvestrovský hokejový turnaj na ľade, Celomestský stolnotenisový, futbalový, volejbalový či hokejbalový turnaj, Diskotéky, Streetball, Šarkaniáda, Veľkonočné aktivity, Cyklistické preteky v PKO Trnovce,  Mikuláš a Deň detí....ktoré spoluorganizujeme s inými organizáciami - Mestom Myjava, Kultúrnym domom S. Dudíka , školami a inými organizáciami...

 

Plán mesiaca

Plán október 2019

2.10.    Cezpoľný beh ZŠ / SŠ -  okresné kolo, PKO Trnovce  8.30 hod.

7.10.    Futsal Ch SŠ – okresné kolo, SPŠ/GYM  8.30 hod.

8.10.    Zemepisný kvíz - hlavné mestá štátov, CVČ 14.00 hod.

11.10.    Veľký Futbal Ch SŠ – okresné kolo,  UT Spartak My 8.30 hod. .

Prespavačka Javorinka - Dubník , odchod 15.00 hod.

13.10.    Šachový turnaj – liga, CVČ 9.00 hod.

14.10.    Jesenné aranžovanie, Detský domov 16.00 hod.

17.10.    Turnaj v stolnom futbale a tenise, CVČ 14.00 hod.

19.10.    Šachový turnaj – liga, CVČ 9.00 hod.

23.10.    Veľký Futbal Ch SŠ – regionálne kolo,  UT Spartak My 9.00 hod

24.10.    Halloween party, CVČ 15.00 hod.

28.10.    Futsal Ch SŠ – regionálne kolo,  UT Spartak My 8.30 hod. .

29.10.    Stolný tenis ZŠ SŠ – okresné kolo, 8.30 hod. ZŠ Šturova

Lampiónový sprievod  / spolu s DK /, 17.30 hod. námestie a DK

30.10.    Prázdninová Farma Betty Bukovec - jazda na koni ,  odchod CVČ 10.00 hod

Meniny má:
Dnes 22.10. : Sergej
Zajtra 23.10. : Alojza