Rozvrh hodin 2018-19

Deň

od - do Záujmový krúžok Miesto Vedúci
Pondelok

 

07.00 – 08.00
12.15 – 14.00
13.00 – 14.20
13.00 – 16.30
14.30 – 15.30
15.30 – 17.00
16.00 – 17.00
16.30 – 18.00
16.30 – 18.00
18.00 – 20.00

Nemecký jazyk SPŠ
Anglicky jazyk MŠ
Klubové aktivity

Internet klub
Športovo pohybový MŠ
Volejbal ZŠ a SŠ
Športovo pohybový MŠ
Počítačové hry
Modelarsky
Loptove hry

SPŠ 
MŠ SNP

CVČ
CVČ
MŠ SNP
ŠH VH
ŠH
DeD
CVČ
SPŠ tel

Štefikova D ext.
Klvačová M. ext.
Dugová V.

Duga M.
Dugova V.
Vitko M. ext.
Tomič J. ext.
Dugová V.
Hrin M. ext.
Petrasova A. ext.

Utorok

12.30 – 14.00
13.30 – 17.00
14.00 – 16.30
14.30 – 15.30
15.00 – 17.00
16.00 – 18.00
17.00 – 18.30
17.00 – 18.30
18.00 – 19.30

Mažoretky ZŠ 
Klubové aktivity @ internet 
Magic of Gathering/kart 
Mažoretky MŠ  
Elektrotechnika SŠ  
Country tance I.
Volejbal ZŠ  
Atletika ZŠ  
Wing chun / Karate

ZŠ Stará My
CVČ
CVČ  
MŠ SNP 
SPŠ  
CVČ
ŠH VH  
ZŠ Viestova
CVČ

Dugová V.
Duga M.
Dalmady R. ext.

Dugová V.
Borik M. ext.
Boorova L. ext.
Vitko M. ext.
Moravec J ext.
Vydarený P. ext.

Streda

 

09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.30
15.15 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 20.30
18.00 – 20.00


Športovo pohybovy ZŠ
Športovo pohybovy ZŠ 
Klubové aktivity
internet 
Chovateľský / Stud kuch
Country tance II.
Joga
Loptove hry

MŠ Bradačova
MS SNP/ Hosta
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
SPŠ teloc

Tomič J. ext.
Tomič J. ext.
Dugová V.
Duga M.
Tomič/ Vachul/Dug
Boorová L. ext
Bartovicova Z. ext
Petrášová A. ext.

Štvrtok

 

09.30 – 11.00
12.15 – 14.00
13.30 – 17.00
13.30 – 15.30
15.30 – 17.30
15.30 – 17.00
16.00 – 17.00
16.00 – 19.30
17.00 – 18.00

PC / Hypoterapia so zvier  
Anglicky jazyk MŠ
Klub aktivity& internet

Mažoretky ZŠ
Klub
Tvorivý ateliér ZŠ
Športovo pohybovy ZŠ
Country tance III.
Volejbal ZŠ

CVČ
MŠ SNP
CVČ
ZŠ Viestova
CVČ - DeD
CVČ
ŠH
CVČ
ZŠ Šturova

Tomičova /Dugova

Klvačová M. ext.
Duga M.
Dugová V.
Dugová V.
Pridalova D. ext.
Tomič J. ext.
Boorová L. ext
Vitko M. ext

Piatok

 

07.00 – 08.00

13.00 – 14.15
13.30 – 15.30
14.30 – 15.30
15.15 – 17.30
15.45 – 17.00
17.00 – 18.30
18.00 – 19.30

Nemecký jazyk SPŠ
Športovo pohybovy ZŠ
Klubové aktivity @ internet
Mažoretky MŠ
Chovateľsky / Enviroment

Studená kuchyňa
Atletika ZŠ
Wing Chun / Karate


SPŠ

ZŠ Jablonka
CVČ
MŠ Jablonka
CVČ
CVČ
ZŠ Viestova
CVČ

Štefikova D. ext.

Dugova V.
Duga M.
Dugova V.
Tomič/ Vachul
Dugova V.
Moravec J. ext.
Vydarený P. ext.

Sobota

08.00 – 17.00
09.00 – 11.00
09.00 – 17.00

Tried. hodiny netradične 1x mes
Joga
Filmová pátračka 1x mes
CVČ

CVČ
CVČ

Tomičová J.
Bartovicova Z. ext

Tomičová J.

 

07.00 – 08.00  09.30 – 11.30 13.30 – 15.30 13.30 – 17.00
12.30 – 14.30 14.15 – 15.15 16.00 – 18.00
16.00 – 18.00 18.00 – 20.00
 

Plán mesiaca

Plán február 2019

1. 2.  Duhove eminencie - koncert , CVČ 19.00 h.

7. 2.  Geografická olympiáda - okresné kolo ZŠ, Gym  8.30 h.

9. 2.  Vertikalizácia čakier - Seminár, CVČ 8.30 h.

12. 2.  Biologická olympiáda  C - okresné kolo ZŠ, CVČ  8.30 h.

Výroba Valentínskych pozdravov a darčekov, CVČ 15.30 h

14. 2.  Dejepisná olympiáda – okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova 8.30 h.

16. 2.  Fyzická a verbálna sebaobrana žien - Seminár, CVČ 9.00 h.

/ pre nezaujem sa neuskutoční /

17. 2.  Detský katolícky Karneval, CVČ 15.00 h.

18. 2.  Mantrovačka, CVČ 19.30 h.

19. 2.  Basketbal Ch D  – okresné kolo SŠ, GYM 8.30 hod.

23. 2.  Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.00 h.

27. 2.  Múdre hlávky MŠ - okresné kolo, CVČ  8.30 hod.

Basketbal Ch ZŠ -  regionálne kolo, ZŠ Viestova 8.30 hod.

Meniny má:
Dnes 16.02. : Miloslava
Zajtra 17.02. : Jaromír