Rozvrh hodin 2018-19

Deň

od - do Záujmový krúžok Miesto Vedúci
Pondelok

 

07.00 – 08.00
12.15 – 14.00
13.00 – 14.20
13.00 – 16.30
14.30 – 15.30
15.30 – 17.00
16.00 – 17.00
16.30 – 18.00
16.30 – 18.00
18.00 – 20.00

Nemecký jazyk SPŠ
Anglicky jazyk MŠ
Klubové aktivity

Internet klub
Športovo pohybový MŠ
Volejbal ZŠ a SŠ
Športovo pohybový MŠ
Počítačové hry
Modelarsky
Loptove hry

SPŠ 
MŠ SNP

CVČ
CVČ
MŠ SNP
ŠH VH
ŠH
DeD
CVČ
SPŠ tel

Štefikova D ext.
Klvačová M. ext.
Dugová V.

Duga M.
Dugova V.
Vitko M. ext.
Tomič J. ext.
Dugová V.
Hrin M. ext.
Petrasova A. ext.

Utorok

12.30 – 14.00
13.30 – 17.00
14.00 – 16.30
14.30 – 15.30
15.00 – 17.00
16.00 – 18.00
17.00 – 18.30
17.00 – 18.30
18.00 – 19.30

Mažoretky ZŠ 
Klubové aktivity @ internet 
Magic of Gathering/kart 
Mažoretky MŠ  
Elektrotechnika SŠ  
Country tance I.
Volejbal ZŠ  
Atletika ZŠ  
Wing chun / Karate

ZŠ Stará My
CVČ
CVČ  
MŠ SNP 
SPŠ  
CVČ
ŠH VH  
ZŠ Viestova
CVČ

Dugová V.
Duga M.
Dalmady R. ext.

Dugová V.
Borik M. ext.
Boorova L. ext.
Vitko M. ext.
Moravec J ext.
Vydarený P. ext.

Streda

 

09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.30
15.15 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 20.30
18.00 – 20.00


Športovo pohybovy ZŠ
Športovo pohybovy ZŠ 
Klubové aktivity
internet 
Chovateľský / Stud kuch
Country tance II.
Joga
Loptove hry

MŠ Bradačova
MS SNP/ Hosta
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ
SPŠ teloc

Tomič J. ext.
Tomič J. ext.
Dugová V.
Duga M.
Tomič/ Vachul/Dug
Boorová L. ext
Bartovicova Z. ext
Petrášová A. ext.

Štvrtok

 

09.30 – 11.00
12.15 – 14.00
13.30 – 17.00
13.30 – 15.30
15.30 – 17.30
14.45 – 16.15
16.00 – 17.00
16.00 – 19.30
17.00 – 18.00

PC / Hypoterapia so zvier  
Anglicky jazyk MŠ
Klub aktivity& internet

Mažoretky ZŠ
Klub
Šachový ZŠ
Športovo pohybovy ZŠ
Country tance III.
Volejbal ZŠ

CVČ
MŠ SNP
CVČ
ZŠ Viestova
CVČ - DeD
CVČ
ŠH
CVČ
ZŠ Šturova

Tomičova /Dugova

Klvačová M. ext.
Duga M.
Dugová V.
Dugová V.
Perička P. ext.
Tomič J. ext.
Boorová L. ext
Vitko M. ext

Piatok

 

07.00 – 08.00

13.00 – 14.15
13.30 – 15.30
14.30 – 15.30
15.15 – 17.30
15.45 – 17.00
17.00 – 19.00
17.00 – 18.30
18.00 – 19.30

Nemecký jazyk SPŠ
Športovo pohybovy ZŠ
Klubové aktivity @ internet
Mažoretky MŠ
Chovateľsky / Enviroment

Studená kuchyňa
Tvorivý atelier ZŠ
Atletika ZŠ
Wing Chun / Karate


SPŠ

ZŠ Jablonka
CVČ
MŠ Jablonka
CVČ
CVČ
CVČ
ZŠ Viestova
CVČ

Štefikova D. ext.

Dugova V.
Duga M.
Dugova V.
Tomič/ Vachul
Dugova V.
Pridalova D. ext.
Moravec J. ext.
Vydarený P. ext.

Sobota

08.00 – 17.00
09.00 – 11.00
09.00 – 17.00

Tried. hodiny netradične 1x mes
Joga
Filmová pátračka 1x mes
CVČ

CVČ
CVČ

Tomičová J.
Bartovicova Z. ext

Tomičová J.

 

07.00 – 08.00  09.30 – 11.30 13.30 – 15.30 13.30 – 17.00
12.30 – 14.30 14.15 – 15.15 16.00 – 18.00
16.00 – 18.00 18.00 – 20.00
 

Plán mesiaca

Plán jún 2019

1. 6.    Deň Detí / Mesto Myjava, Dom kultúry /, PKO Trnovce, 10.00 hod.

Vystúpenie pre OPCHCH  – Mažoretky MŠ , Spoločenský dom Myjava  16.00 hod.

4. 6.    Milionár - zábavno vedomostná súťaž, CVČ 14,30 hod.

7. 6.    Aktivity a maľovanie na tvár , Spartak Myjava 13.00 hod.

11. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

12. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

13. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

14. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

Bojná - Ranč pod Babicou – prespávačka, odchod 15.30 hod.

19. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

20. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

22. 6.    Workshop MFF, PKO Trnovce 15.00 hod.

24. 6. - 3. 7. Burza letného oblečenia CVČ 9.00 – 16.00 hod.

26. 6.    Atletické hry I. stupeň ZŠ - okresné kolo, areál ZŠ Viestova 8,30 hod.

27. 6.    Stolno-futbalový turnaj, CVČ 14.00 hod.

29. 6.    Športove hry SZTP , CVČ 10.hod.    

 

Pripravované aktivity na prázdniny:

 

8. - 12. 7.   Prímestský tábor  I. turnus, CVČ  8.00 - 16.30 hod., cena  45,- Eur

15. - 19. 7.   Prímestský tábor  II. turnus, CVČ  8.00 - 16.30 hod., cena  45,- Eur

19. - 26. 7.   Pobytový tábor: Skalka pri Kremnici, cena  165,- Eur

19. - 23. 8.   Prímestský tábor  III. turnus, CVČ  8.00 - 16.30 hod., cena  45,- Eur

Meniny má:
Dnes 22.08. : Tichomír
Zajtra 23.08. : Filip