Rozvrh hodin 2017-18

Deň

od - do Záujmový krúžok Miesto Vedúci
Pondelok

 

13.30 – 17.00
14.15 – 15.45
14.30 – 15.30
14.30 – 15.30
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
18.00 – 20.00


Klubové aktivity @ internet
Mladý mechatronik
Športovo pohybový MŠ
Počítačové hry 
Basketbal ZŠ 
Capoiera
Kondičná kulturistika

CVČ
SPŠ učeb 53
MŠ SNP
DeD- CVČ
ZŠ Viest
CVČ
SPŠ tel / posil


Duga M.
Mozolák I. ext.
Dugová V.
Dugová V.
Oslejová D. ext
Nezdoba M.
Viselková D. ext.

Utorok

12.15 – 14.00
12.30 – 14.00
13.30 – 17.00
14.00 – 16.00
14.30 – 15.30
14.30 – 15.30
16.30 – 18.00
17.00 – 19.00
18.00 – 19.30

Anglicky jazyk MŠ 
Mažoretky ZŠ
Klubové aktivity @ internet 
Magic of Gathering /kartový

Mažoretky MŠ  
Anglicky jazyk MŠ
Country tance I.  
Volejbal ZŠ  
Wing chun / Karate

MŠ SNP
ZŠ Stará My
CVČ  
CVČ
MŠ SNP  
MŠ SNP
CVČ  
GYM
CVČ

Klvačová M. ext.
Dugová V.
Duga M.

Dalmady R. ext.
Dugová V.
Klvačová M. ext.
Boorová Ľ. ext.
Pípa M. ext.
Vydarený P. ext.

Streda

 

13.30 – 15.00
13.30 – 15.30
14.00 – 15.00
14.30 – 16.00
15.00 – 17.15
17.30 – 19.00
19.00 – 20.30
18.00 – 20.00

Mažoretky ZŠ 
Klubové aktivity @ internet 
Basketbal ZŠ
Elektrotechnika SŠ

Chovateľský / Stud kuch
Country tance II.
Joga
Loptove hry

ZŠ Šturova
CVČ
ZŠ Viestova
SPŠ učeb 365
CVČ
CVČ
CVČ
SPŠ teloc

Dugová V.
Duga M.
Oslejova D. ext.
Bórik M. ext.
Tomič/ Vachul/Dug
Boorová L. ext
Bartovicova Z. ext
Petrášová A. ext.

Štvrtok

 

12.15 – 14.00
13.30 – 17.00
13.30 – 15.00
14.30 – 15.30
15.30 – 17.30
15.30 – 18.00
16.00 – 18.00


Anglicky jazyk MŠ
Klubové aktivity @ internet 
Mažoretky ZŠ
Anglicky jazyk MŠ
Klub/par -Šikov ruky/nepar

Country tance III.
Volejbal ZŠ

MŠ SNP
CVČ
ZŠ Viestova
MŠ SNP
CVČ - DeD
CVČ
Šport Hala

Klvačová M. ext.
Duga M.
Dugová V.
Klvačová M. ext.
Dugová V.
Boorová L. ext
Pípa M. ext

Piatok

 

09.30 – 11.00

12.30 – 14.15
13.30 – 15.30
14.30 – 15.30
15.15 – 17.30
15.45 – 17.30
18.00 – 19.30

PC / Hypoterapia so zvier  
Športovo pohybovy ZŠ
Klubové aktivity @ internet
Mažoretky MŠ
Chovateľsky / Enviroment

Studená kuchyňa
Wing Chun / Karate


CVČ

ZŠ Šturova
CVČ
MŠ SNP
CVČ
CVČ
CVČ

Duga M./ Tomičová J.

Dugova V.
Duga M.
Dugova V.
Tomič/ Vachul
Dugova V.
Vydarený P. ext

Sobota

08.00 – 16.00
09.00 – 11.00
17.00 – 20.00

Tajomstvo hradov /turist
Joga
Filmová pátračka 2x mes
DeD

CVČ
CVČ

Dugova V.
Bartovicova Z. ext

Tomičová J.

 

07.00 – 08.00  09.30 – 11.30 13.30 – 15.30 13.30 – 17.00
12.30 – 14.30 14.15 – 15.15 16.00 – 18.00
16.00 – 18.00 18.00 – 20.00
 

Plán mesiaca

Plán február 2018

3. 2.  Katolícky Karneval, CVČ 15.00 h.

4. 2.  Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.00 h.

6. 2.  Geografická olympiáda - okresné kolo ZŠ, Gym  8.30 h.

8. 2.  Biologická olympiáda  C - okresné kolo ZŠ, CVČ  8.30 h. - nekoná

9. 2.  Karneval u Oskara, CVČ 15.30 h.

10. 2.  Výlet do Galaxie Zlín, odchod Lidl 8.30 h.

Nabubon : Tretia strana mince - divad. predstav. štud. GYM a SPŠ , CVČ 18.00 h.

12. 2.  Volejbal Ch  -  regionálne kolo ZŠ , ŠH 10.30 hod.

14. 2.  Basketbal Ch D  – okresné kolo ZŠ, GYM 10.30 hod.

Výroba Valentínskych pozdravov a darčekov, CVČ 15.30 h

15. 2.  Dejepisná olympiáda – okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova 8.30 h.

16. 2.  Volejbal Ch ZŠ -  krajské kolo, ŠH NMnV  9.30 hod.

19. 2.- 23. 2.  Burza jarného oblečenia, CVČ 9. - 16.h

22. 2.  Gustáv Husák v odboji  a SNP – prezentácia knihy M.Mocka , CVČ 17.00 hod.

Meniny má:
Dnes 23.02. : Matej
Zajtra 24.02. : Frederik(a)