Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenudu



záujmové krúžky



športové súťaže



vedomostné olympiády



umelecké súťaže



tábory



príležitostné akcie



klubové aktivity



prednášky a semináre



vystúpenia a koncerty



výstavy



www.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1001609

Plán mesiaca

Plán jún 2022

2. 6.    Deň Detí - návšteva na detskom oddelení v NsP Myjava

4. 6.    Deň Detí / Mesto Myjava /, PKO Trnovce, 10.00 hod.

7. 6.    Milionár - zábavno vedomostná súťaž, CVČ 14,30 hod.

9. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

10. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

13. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

14. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

15. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

16. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

21. 6.    Atletické hry I. stupeň ZŠ - okresné kolo, areál ZŠ Viestova 8,30 hod.

24. 6.    Stolno-futbalový turnaj, CVČ 14.00 hod.

 

Pripravované aktivity na prázdniny:

 

4. - 8. 7.   Prímestský tábor  I. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod.,

11. - 15. 7.   Prímestský tábor  II. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod.,

17. - 23. 7.   Pobytový tábor: Orava  Novoť ,

8. - 12. 8.   Prímestský tábor  III. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod.,

15. - 19. 8.   Prímestský tábor  IV. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod.,

Meniny má:
Dnes 25.06. : Tadeáš
Zajtra 26.06. : Adriana