Plán január 2018

 

 

 

5. 1.  Turnaj v Spoločenských hrách / človeče, pexeso a puzzle / , CVČ  9,00 hod.

6. 1.   Novoročný šachový turnaj pre deti aj dospelých, CVČ 10,00 hod.

9. 1.   Skladanie kovových hlavolamov, CVČ 14,00 hod.

16. 1.   Olympiáda v anglickom jazyku ZŠ , CVČ  8.30 hod.

Florbal SŠ Ch,D - okresné kolo, SPŠ  9.30 hod

17. 1.   Vybíjaná Ch, D SS – okresné kolo, ZŠ Šturova 10.00 hod.

18. 1.   Olympiáda v nemeckom jazyku ZŠ, CVC  8.30 hod.

20. 1.   Šachova liga, CVČ 9.00 hod.

24. 1.   Matematická olympiáda ZŠ 5,9.ročník, CVC  8.30 hod.

Basketbal D ZS – okresne kolo, ZŠ Viestova  9.30 hod.

25. 1.   Šaliansky Maťko – okresné kolo, ZUŠ 8.30 hod.

27. 1.   Astrologicky seminár , CVČ  9.30 hod. - ZRUŠENE !

30. 1.   Volejbal D  SS – krajské kolo, NMnV 10.00 hod.

31. 1.   Volejbal Ch  SS – krajské kolo, ŠH 10.00 hod.

 

Plán mesiaca

Plán máj 2018

1. 5. Noc plná prekvapení, CVČ 18.00 hod.

9. 5. Atletika II.stup. ZŠ - okresné kolo – Brezovské atletické hry /v rámci šport.kalendára /, ZŠ Brezová p. Brad. 8,30 hod

10. 5. Stolno-futbalový turnaj, CVČ 14.00 hod.

11. -12.  5. Pobyt Bojná - Ranč pod Babicou, odchod Lidl 15.15 hod.

15. 5. Školský pohár futbal Ch ZŠ- regionálne kolo, ŠH 9.00 hod.

16. 5. Malý futbal Jednota Coop  Ch, D ZŠ - okresne kolo, ZS Sturova 8.30 hod.

Tancujeme pre radosť - tanečná prehliadka / v spolupráci so ŠZŠ / DK 10.00 hod.

21. 5. Malý futbal Cup  Ch ZŠ - regionálne kolo, ZS NMnV 9.00 hod.

Malý futbal Cup  D ZŠ - regionálne kolo, ZS Stará Turá 9.00 hod.

22. 5. Hádankár , CVČ 14.30 hod.

24. 5. Vyjadri to pantomímou – suťaž družstiev pre ZŠ, CVČ 14.30 hod.

Meniny má:
Dnes 26.05. : Dušan
Zajtra 27.05. : Iveta