Plán január 2018

 

 

 

5. 1.  Turnaj v Spoločenských hrách / človeče, pexeso a puzzle / , CVČ  9,00 hod.

6. 1.   Novoročný šachový turnaj pre deti aj dospelých, CVČ 10,00 hod.

9. 1.   Skladanie kovových hlavolamov, CVČ 14,00 hod.

16. 1.   Olympiáda v anglickom jazyku ZŠ , CVČ  8.30 hod.

Florbal SŠ Ch,D - okresné kolo, SPŠ  9.30 hod

17. 1.   Vybíjaná Ch, D SS – okresné kolo, ZŠ Šturova 10.00 hod.

18. 1.   Olympiáda v nemeckom jazyku ZŠ, CVC  8.30 hod.

20. 1.   Šachova liga, CVČ 9.00 hod.

24. 1.   Matematická olympiáda ZŠ 5,9.ročník, CVC  8.30 hod.

Basketbal D ZS – okresne kolo, ZŠ Viestova  9.30 hod.

25. 1.   Šaliansky Maťko – okresné kolo, ZUŠ 8.30 hod.

27. 1.   Astrologicky seminár , CVČ  9.30 hod. - ZRUŠENE !

30. 1.   Volejbal D  SS – krajské kolo, NMnV 10.00 hod.

31. 1.   Volejbal Ch  SS – krajské kolo, ŠH 10.00 hod.

 

Plán mesiaca

Plán február 2018

3. 2.  Katolícky Karneval, CVČ 15.00 h.

4. 2.  Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.00 h.

6. 2.  Geografická olympiáda - okresné kolo ZŠ, Gym  8.30 h.

8. 2.  Biologická olympiáda  C - okresné kolo ZŠ, CVČ  8.30 h. - nekoná

9. 2.  Karneval u Oskara, CVČ 15.30 h.

10. 2.  Výlet do Galaxie Zlín, odchod Lidl 8.30 h.

Nabubon : Tretia strana mince - divad. predstav. štud. GYM a SPŠ , CVČ 18.00 h.

12. 2.  Volejbal Ch  -  regionálne kolo ZŠ , ŠH 10.30 hod.

14. 2.  Basketbal Ch D  – okresné kolo ZŠ, GYM 10.30 hod.

Výroba Valentínskych pozdravov a darčekov, CVČ 15.30 h

15. 2.  Dejepisná olympiáda – okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova 8.30 h.

16. 2.  Volejbal Ch ZŠ -  krajské kolo, ŠH NMnV  9.30 hod.

19. 2.- 23. 2.  Burza jarného oblečenia, CVČ 9. - 16.h

22. 2.  Gustáv Husák v odboji  a SNP – prezentácia knihy M.Mocka , CVČ 17.00 hod.

Meniny má:
Dnes 23.02. : Matej
Zajtra 24.02. : Frederik(a)