Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:760132
 

Plán november 2018

 

29.10. – 2.11.  Jesenna Burza  , CVČ  9.00 – 17.00 hod.

 

29. – 30.10.   Po stopach lišky Elišky , Pobyt Javorinka  Stará Turá, odchod 10.00 hod.

31.10.   Jesenny workshop pre deti , CVČ 8.30 hod.

1.11.   Hudba Duhy - koncert / s Čajovnou Myjava, CVČ  19.00 hod.

7.11.   Halloween party u Oskara , CVČ  16.00 hod.

8.11.   Mladý mechanik – Robotická súťaž OK v rámci Tech olympiády, SPŠ  9.00 hod.

9.11.   Maratón aerobik -  okresné kolo, GYM  9.00 hod.

Dievčenský futbalový festival / so Spartak MY  , ŠH 12.00 hod.

10.11.    Komunálne voľby do orgánov samosprávy - obvod 4 , CVČ  7. - 22.hod.

13.11.    S Indie až domov Trabantom – Cestopis s Marekom Slobodníkom , CVČ 19.00 hod.

15.11.    Vybíjaná ZŠ 1.- 4. roč. koed. Ch,D OK,  ZŠ Viestova  8,30 hod.

16.11.    Prespavačka u Oskara , CVČ 18.30 hod.

19.11.   Súťaž v poznávaní typov a značiek áut, CVČ 14.00 hod.

20.11.    Volejbal ZS Ch,D - okresné kolo, ŠH  8.30 hod

24.11.    Stretnutie so Z. Uhlikom, CVČ 17.00 hod.

25.11.    Návšteva Galaxie Zlín pre deti CVČ,  odchod 8.30 hod.

27.11.    Náš Deň - Akcia ku Dňu študentstva / so študentským parlamentom/ , DK 10.00 hod.

28.11.    Olympiáda v SjaL -  okresné  kolo, ZŠ Viestova  8.30 hod.

Futsal OK SŠ Ch -  regionalne kolo, ŠH 9.00 hod.

 

Plán mesiaca

Plán február 2020

1. 2.  Milko Kollar – folk koncert , CVČ 19.00 h.

2.- 3. 2.  Pobyt Stará Turá ,  Javorinka  15.00 h.

3. 2.   Vystúpenie mažoretky zasadnutie OZ ZŤP, CVČ 15.00 h.

6. 2.  Geografická olympiáda EFG  - okresné kolo ZŠ, ZŠ Viestova  8.30 h.

7. 2.  Basketbal Ch D  – okresné kolo ZŠ, ZŠ Viestova 8.30 hod.

Zdravé chudnutie – seminár, CVČ  16.30 h.

9. 2.  Katolícky karneval, CVČ 15.00 h.

10. 2.  Biologická olympiáda  C - okresné kolo ZŠ, CVČ  8.30 h.

10. -  14. 2.  Krásy nášho regiónu - výstava Vv prác ZŠ, foyer DK

12. 2.  Basketbal Ch SŠ -  krajské kolo, SPŠS Trenčín 9.30 hod.

13. 2.  Výroba Valentínskych pozdravov pre DSS , CVČ 10.00 h

14. 2.  Dejepisná olympiáda – okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova 8.30 h.

Basketbal D SŠ -  krajské kolo, GYM  9.30 hod.

15. 2.  Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.00 h.

17. 2.  Volejbal Ch – regionálne kolo ZŠ, ŠH 9.00 h.

18. 2.  Futsal Ch – okresné kolo ZŠ, ŠH 8.30 h.

19. 2.  Imunita prírodnou cestou -  seminár, CVČ 18.00 h.

20. 2.  Basketbal Ch ZŠ -  regionálne kolo, ZŠ Viestova 8.30 hod.

23. 2.  Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.00 h.

24.-27.2.  Aktivity na Jarné prázdniny, 8.30 h.

29. 2.  Parlamentné voľby 2020 , CVČ  7.00 - 22.00 h.

Meniny má:
Dnes 28.02. : Priestupný rok
Zajtra 29.02. : Albín