Plán november 2018

 

29.10. – 2.11.  Jesenna Burza  , CVČ  9.00 – 17.00 hod.

 

29. – 30.10.   Po stopach lišky Elišky , Pobyt Javorinka  Stará Turá, odchod 10.00 hod.

31.10.   Jesenny workshop pre deti , CVČ 8.30 hod.

1.11.   Hudba Duhy - koncert / s Čajovnou Myjava, CVČ  19.00 hod.

7.11.   Halloween party u Oskara , CVČ  16.00 hod.

8.11.   Mladý mechanik – Robotická súťaž OK v rámci Tech olympiády, SPŠ  9.00 hod.

9.11.   Maratón aerobik -  okresné kolo, GYM  9.00 hod.

Dievčenský futbalový festival / so Spartak MY  , ŠH 12.00 hod.

10.11.    Komunálne voľby do orgánov samosprávy - obvod 4 , CVČ  7. - 22.hod.

13.11.    S Indie až domov Trabantom – Cestopis s Marekom Slobodníkom , CVČ 19.00 hod.

15.11.    Vybíjaná ZŠ 1.- 4. roč. koed. Ch,D OK,  ZŠ Viestova  8,30 hod.

16.11.    Prespavačka u Oskara , CVČ 18.30 hod.

19.11.   Súťaž v poznávaní typov a značiek áut, CVČ 14.00 hod.

20.11.    Volejbal ZS Ch,D - okresné kolo, ŠH  8.30 hod

24.11.    Stretnutie so Z. Uhlikom, CVČ 17.00 hod.

25.11.    Návšteva Galaxie Zlín pre deti CVČ,  odchod 8.30 hod.

27.11.    Náš Deň - Akcia ku Dňu študentstva / so študentským parlamentom/ , DK 10.00 hod.

28.11.    Olympiáda v SjaL -  okresné  kolo, ZŠ Viestova  8.30 hod.

Futsal OK SŠ Ch -  regionalne kolo, ŠH 9.00 hod.

 

Plán mesiaca

Plán jún 2019

1. 6.    Deň Detí / Mesto Myjava, Dom kultúry /, PKO Trnovce, 10.00 hod.

Vystúpenie pre OPCHCH  – Mažoretky MŠ , Spoločenský dom Myjava  16.00 hod.

4. 6.    Milionár - zábavno vedomostná súťaž, CVČ 14,30 hod.

7. 6.    Aktivity a maľovanie na tvár , Spartak Myjava 13.00 hod.

11. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

12. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

13. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

14. 6.    Maľovanie múrov mesta, 8.30 hod.

Bojná - Ranč pod Babicou – prespávačka, odchod 15.30 hod.

19. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

20. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

22. 6.    Workshop MFF, PKO Trnovce 15.00 hod.

24. 6. - 3. 7. Burza letného oblečenia CVČ 9.00 – 16.00 hod.

26. 6.    Atletické hry I. stupeň ZŠ - okresné kolo, areál ZŠ Viestova 8,30 hod.

27. 6.    Stolno-futbalový turnaj, CVČ 14.00 hod.

29. 6.    Športove hry SZTP , CVČ 10.hod.    

 

Pripravované aktivity na prázdniny:

 

8. - 12. 7.   Prímestský tábor  I. turnus, CVČ  8.00 - 16.30 hod., cena  45,- Eur

15. - 19. 7.   Prímestský tábor  II. turnus, CVČ  8.00 - 16.30 hod., cena  45,- Eur

19. - 26. 7.   Pobytový tábor: Skalka pri Kremnici, cena  165,- Eur

19. - 23. 8.   Prímestský tábor  III. turnus, CVČ  8.00 - 16.30 hod., cena  45,- Eur

Meniny má:
Dnes 22.09. : Móric
Zajtra 23.09. : Zdenka